synodos megali

Παρά ταῦτα, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, ἀλλά πιστεύει ὅτι αἱ πρός ταύτας σχέσεις αὐτῆς πρέπει νά στηρίζωνται ἐπί τῆς ὑπ’ αὐτῶν ὅσον ἔνεστι ταχυτέρας καί ἀντικειμενικωτέρας ἀποσαφηνίσεως τοῦ ὅλου ἐκκλησιολογικοῦ θέματος καί ἰδιαιτέρως τῆς γενικωτέρας παρ’ αὐταῖς διδασκαλίας περί μυστηρίων, χάριτος, ἱερωσύνης καί ἀποστολικῆς διαδοχῆς

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία πιστή εἰς τήν ἐκκλησιολογίαν αὐτῆς, εἰς τήν ταυτότητα τῆς ἐσωτερικῆς αὐτῆς δομῆς καί εἰς τήν διδασκαλίαν τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας τῶν ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων, συμμετέχουσα ἐν τῷ ὀργανισμῷ τοῦ Π.Σ.Ε., οὐδόλως ἀποδέχεται τήν ἰδέαν τῆς «ἰσότητος τῶν Ὁμολογιῶν» καί οὐδόλως δύναται νά δεχθῇ τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὥς τινα διομολογιακήν προσαρμογήν. Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ ἑνότης ἡ ὁποία ἀναζητεῖται ἐν τῷ Π.Σ.Ε. δέν δύναται νά εἶναι προϊόν μόνον θεολογικῶν συμφωνιῶν, ἀλλά καί τῆς ἐν τοῖς μυστηρίοις τηρουμένης καί βιουμένης ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ ἑνότητος τῆς πίστεως.

Πηγή

Advertisements

11 thoughts on “Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον

 1. «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, οὖσα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, » … «ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν» (1o θέμα)…»αἱ πρός ταύτας σχέσεις αὐτῆς πρέπει νά στηρίζωνται ἐπί τῆς ὑπ’ αὐτῶν ὅσον ἔνεστι ταχυτέρας καί ἀντικειμενικωτέρας ἀποσαφηνίσεως τοῦ ὅλου ἐκκλησιολογικοῦ θέματος καί ἰδιαιτέρως τῆς γενικωτέρας παρ’ αὐταῖς διδασκαλίας περί μυστηρίων, χάριτος, ἱερωσύνης καί ἀποστολικῆς διαδοχῆς» (2ο θέμα)

  1ο θέμα: Εἶναι ἢ δὲν εἶναι Ἐκκλησίες; Δὲν εἶναι ἀλλὰ ὅταν συζητᾶ μαζί τους δέχεται χάριν εὐγενείας νὰ τὶς ἀποκαλεῖ ἔτσι;
  2ο: Αὐτὲς νὰ ἀποσαφηνίσουν, ἀντικειμενικότερα κ.λπ.; Τὸ ἔχουν κάνει. Ἔχουν ἄλλες ἀντιλήψεις. Ξανὰ στὸ 1ο θέμα.
  3ο: Ἡ «ἀποκατάστασις τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν» (παράγραφος 24) εἶναι κάτι ἄλλο ἀπὸ τὴν ὑπαρκτὴ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας;

  Ἔχω κι ἄλλα, ἀλλὰ ἂς μὴν κάνω κατάχρηση

  Μου αρέσει!

  1. Σχόλιο:
   1. Αποδέχεται την ιστορική ονομασία, δεν είναι θέμα ευγενείας, είναι θέμα ιστορικής αναγκαιότητας. Εάν εκκλησιολογικά, και εν τοις πράγμασι, δεν διευκρινίζουν- οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες, π.χ., δεν τοποθετούνται επίσημα αρνητικά, τότε, ναι, έχουν πρόβλημα,
   2. Η αποκατάσταση της ενότητας έχει να κάνει με το αποτέλεσμα διεργασιών ώστε αυτοί να δεχθούν την Ορθόδοξη αλήθεια. Εδώ να πω ότι η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία κατά καιρούς πλησιάζει πολύ. Δεν είναι κάτι ανέφικτο.
   Εν κατακλείδι, η κριτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και την ιστορία. Δεν λέω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να νερώνει το κρασί της, όμως όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν στον κόσμο και άλλοι χριστιανοί

   Αρέσει σε 1 άτομο

 2. «Δεν λέω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να νερώνει το κρασί της, όμως όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν στον κόσμο και άλλοι χριστιανοί»

  Δε τα κατάλαβες καλά Μανώλη.
  Στον κόσμο χριστιανοί είναι μόνο οι ορθόδοξοι.
  Όλους τους άλλους «αἱρεσιώτας, ὡς βλασφήμους καὶ τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς η Γραφὴ οὐκ ὠνόμασεν ἀνθρώπους, ἀλλὰ κύνας καὶ λύκους καὶ χοίρους καὶ ἀντιχρίστους, καθώς φησὶν ὁ Κύριος ·»
  όπως μας λέει ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος.
  Το σωστο θα ήταν να μας πεις κι εσύ πως υπάρχουν στον κόσμο και πολλοί αντίχριστοι όπως και πάλι μας λέει ο άγιος, «Καὶ Ἰωάννης λέγει, ὅτι ἀντί χριστοι πολλοὶ γεγόνασι.».
  Και μη τα παρεις κι αυτα ως πλακα, οκ;!

  Μου αρέσει!

 3. «….Ἐλογισάμεθα γὰρ τὸ ἔντεχνον τοῦ διαβολικοῦ πολέμου, πῶς, ἐπειδὴ εἶδεν ἐν τοῖς παρὰ τῶν ἐθνῶν διωγμοῖς πληθυνομένην τὴν Ἐκκλη σίαν καὶ μᾶλλον θάλλουσαν, μετέστρεψεν ἑαυτοῦ τὴν βου λὴν καὶ οὐκέτι ἐκ τοῦ προφανοῦς πολεμεῖ, ἀλλὰ κεκρυμμένα ἡμῖν τὰ ἔνεδρα τίθησι καλύπτων αὐτῶν τὴν ἐπιβουλὴν διὰ τοῦ ὀνόματος ὃ περιφέρουσιν, ἵνα καὶ πάθωμεν τὰ αὐτὰ τοῖς πατράσιν ἡμῶν καὶ μὴ δόξωμεν πάσχειν ὑπὲρ Χριστοῦ,
  διὰ τὸ χριστιανῶν ὄνομα ἔχειν καὶ τοὺς διώκοντας. . ….»
  «Αλεξανδρεύσιν», επιστολη 139 Μεγαλου Βασιλείου.

  καλέ μου, αν και έχουν το όνομα του χριστιανού είναι διώκτες…
  υπάρχει κατι που δε καταλαβαίνεις;
  είδες την αγάπη μου, περιμένω τη δική σου.

  Μου αρέσει!

  1. Αντώνη, θεωρώ ότι οι επίσημες δυτικές και ανατολικές εκκλησίες ούτε αντίχριστες είναι ούτε διώκουν τον χριστιανισμό. Εσύ το πιστεύεις. Τι να κάνουμε τώρα? Διαφωνούμε. Καλημέρα

   Μου αρέσει!

 4. οχι, Μανώλη μου, δε διαφωνούμε εμείς οι δύο αλλά εσύ με τους προαναφερθέντες αγίους και όχι μόνο.
  μη ξεχνάς και οτι οι επίσημες «εκκλησίες» που αναφέρεις είναι καταδικασμένες συνοδικά ως αιρετικές.
  συ δεν ακολουθείς τις αποφάσεις των Συνόδων;
  Αν οχι, τότε υπάρχει θέμα…

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s